Hướng dẫn nâng cấp trang bị Bạch Kim cấp 6

Trang bị Bạch Kim là những món trang bị không thể thiếu trên hành trình bôn tẩu của đồng đạo võ lâm. Và làm thế nào để sở hữu những trang bị khủng này?

Thân mời Quý đồng đạo cùng theo dõi bài hướng dẫn nâng cấp trang bị Bạch Kim cấp 6.

 • Đến thợ rèn thần bí hoặc NPC thần bí thương nhân ở Lâm An để tiến hành nâng cấp Bạch Kim cấp 6.
 • Đến 2 NPC trên và chọn dòng “Ta muốn thăng cấp trang bị Bạch Kim này”.
 • Chọn tiếp dòng “Có thể giúp ta thăng cấp trang bị này không”.
 • Người chơi bỏ trang bị cần thăng cấp và bổ thiên thạch trung vào ô giao đồ.
 • Trang bị thăng cấp 6 thành công sẽ xuất hiện dòng ẩn đầu tiên.
 • Thăng cấp thành công trang bị cấp 6 sẽ có hiệu ứng khi mang trên người.
 • Người chơi muốn thăng cấp trang bị từ Bạch Kim cấp 6 lên Bạch Kim cấp 7 thì cần phải có vật phẩm Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (Quyển 1).
 • Người chơi bỏ trang bị Bạch Kim cấp 6 và nguyên liệu (Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật và bổ thiên thạch trung) vào ô giao đồ để nâng cấp trang bị lên Bạch Kim cấp 7.
 • Thăng cấp thành công lên Bạch Kim cấp 7 sẽ có dòng thông báo:
 • Các trang bị Bạch Kim cấp 6 và 7 sẽ có độ bền cao gấp 10 lần so với trang bị Bạch Kim cấp 5.
 • Không thể sửa Bạch Kim bằng cách thông thường (Ví dụ sử dụng hiệu thuốc, tạp hoá, thợ rèn …)
 • Chỉ có thể sử dụng (Thiết Huyết Đơn) bất kỳ để phục hồi (Độ bền hiện tại) của trang bị
 • Người chơi đối thoại với NPC (Thợ rèn thần bí) và sử dụng 01 trang bị Hoàng Kim Môn phái bất kỳ để đổi (Thiết Huyết Đơn).
 • Người chơi bỏ 1 vật phẩm hoàng kim môn phái để đổi (Thiết Huyết Đơn).
 • Khi đổi thành công thì có thông báo:
 • Người chơi nhấp chuột phải vào vật phẩm (Thiết Huyết Đơn) để tiến hành sửa độ bền trang bị Bạch Kim.
 • Sửa chữa thành công sẽ có thông báo:
 • Người chơi có thể đổi 1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái để nhận được 20 (Thiết Huyết Đơn).
 • Danh sách các trang bị Bạch Kim có thể thăng cấp lên Bạch Kim cấp 6
Môn phái Loại Tên
Thiếu Lâm Côn  
Phục Ma Tử Kim Côn
Thiếu Lâm Đao
Tứ Không Giáng Ma Giới Đao
Thiếu Lâm Thắt lưng
Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái
Thiên Vương Chùy
Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy
Thiên Vương Giày
Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
Thiên Vương Thắt Lưng
Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song Khấu
Thiên Vương Thương
Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương
Thiên Vương Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao
Thiên Vương Thắt Lưng
Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu Hoàn
Đường Môn Phi đao
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
Đường Môn Thắt lưng
Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
Đường Môn Nỏ
Sâm Hoàng Phi Tinh Đoạt Hồn
Đường Môn Dây Chuyền
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù
Đường Môn Phi tiêu
Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
Ngũ Độc Bao tay
Minh ảo Hủ Cốt Hộ Uyển
Ngũ Độc Đao
Minh Ảo Tà Sát Độc Nhận
Ngũ Độc Nón
U Lung Kim Xà Phát Đái
Ngũ Độc Giày
U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý
Nga My Thắt Lưng
Vô Gian Phất Vân Ti Đái
Nga My Kiếm
Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm
Nga My Giày
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài
Nga My Ngọc Bội
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Thúy Yên Vũ khí
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn Đao
Thúy Yên Thắt lưng
Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
Thúy Yên Đao
Tê Hoàng Phụng Nghi Đao
Thúy Yên Bao tay
Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển
Cái Bang Bao Tay
Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ Uyển
Cái Bang Côn
Địch Khái Lục Ngọc Trượng
Cái Bang Áo
Ngự Long Giáng Long Cái Y
Cái Bang Bao Tay
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Thủ
Thiên Nhẫn Thương
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Thiên Nhẫn Áo
Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp
Thiên Nhẫn Giày
Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Võ Đang Kiếm
Cập Phong Chân Vũ Kiếm
Võ Đang Dây Chuyền
Cập Phong Tam Thanh Phù
Võ Đang Thắt lưng
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn Cẩm
Võ Đang Ngọc Bội
Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
Võ Đang Nhẫn
Lăng Nhạc Nộ Lôi Pháp Giới
Côn Lôn Dây Chuyền
Lôi Khung Thiên Địa Hộ Phù
Côn Lôn Thắt lưng
Sương Tinh Thanh Phong Lũ Đái
Côn Lôn Đao
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết