Boss Độc Cô Tiên Phong

21/03/2019

BOSS Độc Cô Tiên Phong

Thời gian & điều kiện

  • Thời gian xuất hiện
  • Boss Đại: 12h30 mỗi ngày sau khi diệt xong 10 con boss Đại hoàng kim 
  • Thời gian tồn tại Boss:
    • Lập tức biến mất sau bảo trì.
    • Biến mất khi bị tiêu diệt
    • 23h00 biến mất nếu vẫn chưa bị tiêu diệt

Vị trí ngẫu nhiên xuất hiện

RanDom ngẫu nhiên tất cả bản đồ

Phần thưởng
Tiền Đồng 
Kim tê 
Thần bi khoáng thạch
Bảo Gương hạn chế
Chìa khóa hạn chế
Bắc đẫu luyện kim thuật 
Võ lâm mật tịch
Tẩy tủy kinh
Trấn phái linh đơn
Trấn phái linh dược
Mãnh bổ thiên thạch trung
Bảo gương thần bí
Bạch mã lệnh (dùng để nâng cấp ngựa)
lông vũ (dùng để nâng cấp ngựa)
Mảnh thiên thạch trung
Mảnh thiên thạch đại
Ngựa Xích long câu

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.