Boss Đai Hoàng kim

20/03/2019

BOSS ĐẠI HOÀNG KIM

Thời gian & điều kiện

  • Thời gian xuất hiện
  • Boss Đại: 12h00 và 17h00 mỗi ngày 
  • Thời gian tồn tại Boss:
    • Lập tức biến mất sau bảo trì.
    • Biến mất khi bị tiêu diệt

Vị trí ngẫu nhiên xuất hiện

Mỗi lần xuất hiện 10 BOSS Hoàng Kim ngẫu nhiên xuất hiện ở thành thị hoặc các map 9x Và RanDom ngẫu nhiên tất cả bản đồ

Phần thưởng
Tiền Đồng 
Kim tê 
Thần bi khoáng thạch
Bảo Gương hạn chế
Chìa khóa hạn chế
Bắc đẫu luyện kim thuật 
Võ lâm mật tịch
Tẩy tủy kinh
Trấn phái linh đơn
Trấn phái linh dược
Mãnh bổ thiên thạch trung
Bảo gương thần bí

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.