Cặp nhật tính năng Trùng sinh 2

25/06/2017

Đối thoại với võ lâm truyền nhân để đi minh nguyệt trấn gặp bắc đẫu lão nhân để tiến hành trùng sinh

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.