Phong Vân Bảo Điện có ẩn chứa điều bất ngờ?

14/10/2016


Phong Vân Bảo Điện là một trong những tính năng mới nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ ra mắt toàn thể nhân sĩ võ lâm. Khi tham gia quay Phong Vân Bảo Điện với số lượng Hỗn Nguyên Linh Lộ quy định, nhân sĩ sẽ nhận được những phần thưởng thật sự hấp dẫn.

Quy tắc tham gia

 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Tương Phùng.
 • NPC liên quan: Phong Vân Bảo Điện - đối thoại để mở giao diện Phong Vân Bảo Điện.
 • Cách tham gia: Có 3 dạng quay với chi phí là số lượng Hỗn Nguyên Linh Lộ khác nhau:
  • 02 Hỗn Nguyên Linh Lộ/1 lần quay
  • 10 Hỗn Nguyên Linh Lộ/1 lần quay.
  • 20 Hỗn Nguyên Linh Lộ/1 lần quay.
 • Lưu ý: Bội số Hỗn Nguyên Linh Lộ sẽ quyết định bội số khi nhận phần thưởng.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Chọn phí xong thì mới có thể nhấn vào nút Bắt đầu sẽ bắt đầu 1 lần quay

Phần thưởng

 • Gói phần thưởng bao gồm 22 ô, trong đó: 20 ô gồm 4 loại vật phẩm có cấp độ từ 1 đến 3: Long Lệnh Kỳ, Lân Lệnh Kỳ, Quy Lệnh Kỳ, Phụng Lệnh Kỳ và 2 ô Tinh Mỹ Bảo Rương/Quý Trọng Bảo Rương.
 • Mỗi lần quay nhân sĩ có thể được quay từ 02 vòng trở lên: Vòng quay đầu tiên là lựa chọn ngẫu nhiên một phần thưởng trong gói phần thưởng, lúc này nhân sĩ lựa chọn nhận phần thưởng hoặc tiếp tục quay ngẫu nhiên.
 • Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Nếu vòng quay sau phần thưởng ngẫu nhiên trùng với vòng quay gần nhất thì cấp độ phần thưởng sẽ là (cấp độ phần thưởng trước + cấp độ phần thưởng hiện tại), đồng thời có cơ hội tiếp tục nhận phần thưởng ngẫu nhiên.
 • Ví dụ
  • Kết quả vòng 1: Phụng Lệnh Kỳ cấp 1.
  • Kết quả vòng 2: Phụng Lệnh Kỳ cấp 1, phần thưởng cuối cùng của vòng 2 là: 1 + 1 = 2 (cấp).
 • Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Nếu quay được phần thưởng cấp 6 thì nhân sĩ phải chọn nhận thưởng, lúc này lần quay Phong Vân Bảo Điện sẽ kết thúc.
 • Chỉ có thể nhận được Tinh Mỹ Bảo Rương/Quý Trọng Bảo Rương nếu như trong vòng quay đầu tiên ngẫu nhiên quay được. Khi đó sẽ trực tiếp trao cho nhân sĩ một Tinh Mỹ Bảo Rương/Quý Trọng Bảo Rương (tùy theo bội số đặt ban đầu), cũng không thể tiếp tục quay ngẫu nhiên.
 • Từ vòng quay thứ 02 trở đi, nếu quay được Tinh Mỹ Bảo Rương/Quý Trọng Bảo Rương cũng sẽ không thể nhận thưởng, lúc này lần quay Phong Vân Bảo Điện của nhân sĩ kết thúc.
 • Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ có thể sử dụng 10 Bảo Rương/1 ngày.
 • Khi sử dụng Tinh Mỹ Bảo Rương/Quý Trọng Bảo Rương, có thể nhận được ngẫu nhiên những phần thưởng sau:
Phần thưởng Quý Trọng Bảo Rương Ghi chú
Kim Ô Chi Bảo (Khôi/Y/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Vũ Khí)
 • Ngẫu nhiên nhận được.
 • Được phép lựa chọn môn phái, chỉ số tối đa.
Đồ phổ Bạch Hổ (Khôi/Y/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Vũ Khí) -
Kim Ô Lệnh -
Bạch Hổ Lệnh -
200.000.000 điểm kinh nghiệm -
500.000.000 điểm kinh nghiệm -
Hoàng Kim Ấn Cấp 07 (Cường Hóa/Nhược Hóa) Hạn sử dụng 03 tháng.

 

Phần thưởng Tinh Mỹ Bảo Rương Ghi chú
Bảo Rương Kim Ô (Khôi/Y/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Vũ Khí) Nhận ngẫu nhiên môn phái và ngẫu nhiên chỉ số.
Đồ phổ Bạch Hổ (Khôi/Y/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Vũ Khí) -
Kim Ô Lệnh -
Càn Khôn Song Tuyệt Bội Hạn sử dụng 30 ngày.
Phiên Vũ Hạn sử dụng 06 tháng.
50.000.000 điểm kinh nghiệm -
100.000.000 điểm kinh nghiệm -
500.000.000 điểm kinh nghiệm -

Hệ thống Thái Trì

 • Thái Trì là một hệ thống mà mỗi lần nhân vật quay Phong Vân Bảo Điện sẽ làm cho Thái Trì tăng số lượng chứa Hỗn Nguyên Linh Lộ của máy chủ lên.
 • Khi nhân vật ngẫu nhiên nhận phần thưởng có đẳng cấp lớn hơn cấp 06 sẽ nhận được một phần Hỗn Nguyên Linh Lộ chứa trong Thái Trì (số lượng Hỗn Nguyên Linh Lộ nhỏ nhất trong Thái Trì phải không dưới 500 cái).

Lưu ý

 • Khi lựa chọn phần thưởng hoặc Hỗn Nguyên Linh Lộ: Yêu cầu túi vật phẩm còn chỗ trống.
 • Có thể sử dụng các loại Lệnh Kỳ để đổi phần thưởng tại NPC Lễ Quan như sau (danh sách vật phẩm và giá trị quy đổi sẽ được cập nhật thường xuyên):
Số lượng
Long Lệnh Kỳ cần đổi
Phần thưởng nhận Ghi chú
800 Mũ Kim Ô Ghi chú: Đồ Kim Ô tùy chọn môn phái, ngẫu nhiên chỉ số.
800 Giày Kim Ô
900 Áo Kim Ô
800 Đai Lưng Kim Ô
700 Dây Chuyền Kim Ô
800 Bao Tay Kim Ô
750 Ngọc Bội Kim Ô
1.000 Nhẫn Trên Kim Ô
1.000 Nhẫn Dưới Kim Ô
3.000 Vũ Khí Kim Ô
600 Kim Ô Lệnh -
10 Vũ Đã Hà HSD: 7 ngày
10 Thanh Bình Lạc
10 Hồi Xuân
10 Khô Mộc
10 Lưu Vân
10 Nê Trạch
10 Lôi Hỏa Kiếp
10 Mê Túy Thiên Hương
10 Điệp Vũ Hoa Phi
2 Anh Hùng Thiếp -
Số lượng 
Lân Lệnh Kỳ cần đổi
Phần thưởng nhận Hạn sử dụng
400 Mặt nạ 1 kĩ năng 30 ngày
30 Mặt nạ Anh hùng chiến trường 7 ngày, 1 giờ
240 Càn khôn song tuyệt bội 30 ngày
3.000 Phong Vân Bạch Mã 3 tháng
20 Phiên vũ 1 tháng
60 Phiên vũ 3 tháng
10 Vũ Đã Hà 7 ngày
10 Thanh Bình Lạc
10 Hồi Xuân
10 Khô Mộc
10 Lưu Vân
10 Nê Trạch
10 Lôi Hỏa Kiếp
10 Mê Túy Thiên Hương
10 Điệp Vũ Hoa Phi
2 Anh Hùng Thiếp -
Số lượng Quy Lệnh Kỳ cần đổi Phần thưởng nhận được Hạn sử dụng
8 1.000 vạn -
40 5.000 vạn
80 10.000 vạn
400 50.000 vạn
10 Vũ Đã Hà 7 ngày
10 Thanh Bình Lạc
10 Hồi Xuân
10 Khô Mộc
10 Lưu Vân
10 Nê Trạch
10 Lôi Hỏa Kiếp
10 Mê Túy Thiên Hương
10 Điệp Vũ Hoa Phi
2 Anh Hùng Thiếp -
Số lượng Phụng Lệnh Kỳ cần đổi Vật phẩm Hạn sử dụng
2.000 Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) Cấp 7 -
3.000 Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) Cấp 8 3 tháng
2.000 Hoàng Kim Ấn (Nhược Hóa) Cấp 7 -
3.000 Hoàng Kim Ấn (Nhược Hóa) Cấp 8 3 tháng
10 Vũ Đã Hà 7 ngày
10 Thanh Bình Lạc
10 Hồi Xuân
10 Khô Mộc
10 Lưu Vân
10 Nê Trạch
10 Lôi Hỏa Kiếp
10 Mê Túy Thiên Hương
10 Điệp Vũ Hoa Phi
2 Anh Hùng Thiếp -

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.