Các Tính Năng Cày Xu Và Kinh Nghiệm

08/10/2016

  • Khi có đủ số lượng Tiền Đồng Khóa tương ứng các bạn đến NPC Đổi Tiền Đồng khóa ở Tương Dương, Phượng Tương Trung Tâm

Tham Gia Các Sự Kiện Sau để nhận vô số exp
Tính Năng Số Lượng
Boss Sát Thủ 50 Triệu Kinh Nghiệm Khi kết thúc boss
Kiếm Gia Mê Cung 100 Triệu Kinh Nghiệm 1 Ải.Ải Cuối 2 tỷ EXP
Vượt Ải 50 Triệu Kinh Nghiệm 1 Ải/ Ải cuối 2 tỷ
Viêm Đế Bảo Tàng 100tr/ 1 ải và EXP ải cuối
Liên Đấu Kết Thúc trận đấu chiến thằng nhận 50 Triệu Kinh Nghiệm - Thua 20 Triệu Kinh Nghiệm
Tống Kim Đổi Điểm tích lủy nhận vô số exp + Thắng 6 tỷ thua 4 tỷ hòa 3 tỷ
Đánh boss Hoàng Kim Kết Thúc Boss 1 tỷ Kinh Nghiệm - Cá Nhân Và Tổ Đội
đứng gần boss toàn bộ người chơi nhận 200 Triệu EXP
Phong Lăng Độ 50tr/1 Boss Đại Thủy Tặc Đầu Lĩnh
- Ngoài ra khi tham gia các tính năng trên có cơ hội nhận thêm rất nhiều exp từ các sự kiện khác.

 

Sự Kiện Nhận được Đổi tại NPC
Boss Sát Thủ
1 Con Nhận Được
5 Tiền Đồng Khóa NPC Đổi Tiền Đồng (Khóa)
Tương Dương, Phượng Tường
Boss Hoàng Kim Môn Phái 
1 Con Nhận Được
20 Tiền Đồng Khóa/ 1 PT/1 cá nhân
Kiếm Gia Mê Cung 
1 Ải Nhận Được
10 Tiền Đồng Khóa
Liên Đấu 
Đổi Điểm 5 điểm
10 Tiền Đồng Khóa
Vượt Ải 
1 Ải Nhận Được
1 Tiền Đồng Khóa
Tống Kim 
Tích Lũy Tống Kim Tương Ứng 3000
5 Tiền Đồng Khóa
Phong Lăng Độ
Giết Bos Đại Thủy Tặc Đầu Lĩnh
20 Tiền Đồng Khóa
Viêm Đế Bảo Tàng
Tiền Đồng Khóa
Nhiệm vụ Dã Tẩu 20,30,40 tiền đồng khóa

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.