Tính năng : Quả Huy Hoàng

24/02/2016

Thời gian diễn ra :

 • Thời gian áp dụng : bắt đầu ngày 01/11/2016
 • Hoạt động sẽ diễn ra đều đặn từ 12h đến 12h30 mỗi ngày, trong thời gian này sẽ xuất hiện những hạt Huy Hoàng .
 • Mỗi ngày trong thế giới võ lâm sẽ có 3 đợt xuất hiện hạt Huy Hoàng: 12h, 12h10, 12h20.

Cách thức tham gia :

Tại các địa điểm luyện công sẽ xuất hiện Hạt Huy Hoàng truyền thuyết. Sau khi Hạt Huy Hoàng xuất hiện, Quý đồng đạo cần phải đợi đến khi quả chín mới có thể hái và hưởng thụ trái chín Huy Hoàng để gia tăng công lực.

 • Sau 5 phút Quả Huy Hoàng sẽ xuất hiện.
 • Sau khi quả xuất hiện, 10 giây sau mới có thể hái

Điều kiện tham gia và phẩn thưởng :

Loại hạt Đẳng cấp
Nơi sinh trưởng Công dụng
Quả Huy Hoàng (Cao)  Cấp 120 trở lên Mạc Cao Quật 50.000.000 kinh nghiệm
Quả Hoàng Kim
Cấp 120 trở lên
Khỏa Lang Động
500.000.000 kinh nghiệm

                                                  

Quả Huy Hoàng (Cao)                              Quả Hoàng Kim

Lưu ý :

 • Một ngày 1 nhân vật chỉ sử dụng được 10 Quả Huy Hoàng và 5 Qủa Hoàng Kim.
 • Quả Huy Hoàng (Cao) và Qủa Hoàng Kim có thể giao dịch, lập shop.
 • Đẳng cấp nhân vật không phù hợp thì không thể hái và sử dụng Quả Huy Hoàng và Qủa Hoàng Kim ở cấp độ tương ứng
 • Nhân vật chữ trắng không thể tham gia hái quả nhưng vẫn có thể sử dụng quả để nhận kinh nghiệm.
 • Nếu đang trong thời gian chờ lượm quả mà nhân vật bị trọng thương thì nhân vật khác vẫn có thể hái được quả đó.
 • Thời gian sử dụng Quả Huy Hoàng và Qủa Hoàng Kim là 7 ngày kể từ khi bắt đầu hái quả.

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.