Tính năng : Phong Lăng Độ

24/02/2016

Tham gia tính năng Phong Lăng Độ yêu cầu nhân vật cấp 80 trở lên và đến NPC Thuyền phu Ất/Giáp/Bính để thực hiện nhận, giao và hủy nhiệm vụ tiêu diệt Thủy Tặc...

Thời gian báo danh : Từ phút thứ 05 tới phút thứ 10 mỗi khung giờ

NPC liên quan

NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ Miễn Phí
Thuyền phu
(Ất/Giáp/Bính)

- Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ (144/189, 160/181, 192/175).

 

Tham gia Phong Lăng Độ

  • Trên thuyền có duy nhất 1 màu phe phái.
  • Bất cứ thao tác đổi màu phe phái nào ở bản đồ khác thì màu phe phái của những nhân vật trên thuyền cũng không bị ảnh hưởng. (Ví dụ: Thao tác đổi màu bang hội)
  • Giao nộp 01 Lệnh Bài Phong Lăng Độ hoặc 100 tấm Mật Đồ Thần Bí để được lên thuyền.

 

Phần thưởng : 

  • Điểm kinh nghiệm.
  • Vật phẩm nhận được sau khi tiêu địt Boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh :

- Quế Hoa Tửu

- Thiên Sơn Bảo Lộ

- Tiên Thảo Lộ

- Tẩy Tủy Kinh

- Võ Lâm Mật Tịch

- Và nhiều vật phẩm quý giá khác

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.