Tính năng : Vượt Ải

24/02/2016

Địa điểm đăng ký:  Nhiếp Thì Trần Thất Đại Thành Thị

NPC báo danh: Sứ Giả Vượt Ải
Thời gian bắt đầu : Tất cả các khung giờ
Thời gian đăng ký: 15 phút
Thời gian vượt ải: 45 phút
 

Thông tin cần biết :

Mỗi lần vượt ải sẽ có tối đa 7 tổ đội được tham gia tương ứng với 7 thành.
Sau khi báo danh sẽ được đưa đến khu vực Vượt Ải.
Người chơi sẽ được thiết lập trạng thái chiến đấu trước khi quái xuất hiện khác với bản cũ trước đây (Hỗ trợ người chơi Buff Skills và chuẩn bị)
Giãn cách của mỗi ải tối đa 30 giây. Tức sau khi hoàn tất ải 1 thời gian chờ qua ải 2 tối đa là 30 giây thì quái sẽ tiếp tục xuất hiện.
Giúp cho người chơi có khả năng chuẩn bị cao nhất cho mỗi ải. (So với bản cũ trước đây sẽ không còn tình trạng Lag quái cũ xảy ra.)
 

Điều kiện tham gia :

+ Nhóm Ít Nhất 4 Người
+ Trưởng nhóm phải sử hữu 02 Sát Thủ Giản
+ Mỗi thành viên sở hữu 01 Sát Thủ Giản

 

Chi tiết về các cửa ải :


Ải 1 - Ải 5: Quái Thường
Ải 6: Quái Hệ Kim + Boss Hệ Kim
Ải 7: Quái Hệ Mộc + Boss Hệ Mộc
Ải 8: Quái Hệ Thủy + Boss Hệ Thủy
Ải 9: Quái Hệ Hỏa + Boss Hệ Hỏa
Ải 10: Quái Hệ Thổ + Boss Hệ Thổ
Ải 11: Quái Buff Giảm Kháng
Ải 12: Quái Buff Giảm Tốc Độ
Ải 13: Quái Buff Choáng
Ải 14: Quái Hệ Kim + Boss Cao Cấp Hệ Kim
Ải 15: Quái Hệ Mộc, Thủy + Boss Cao Cấp Mộc, Thủy
Ải 16: Quái Hệ Hỏa, Thổ + Boss Cao Cấp Hỏa, Thổ
Ải 17: Quái Phản Dame 100%
Ải 18: Boss Nhiếp Thí Trần
 
------------------------------------------------------------------------
Kết Thúc 18 Ải Trước 45 Phút Quy Định.
Nhận Được 1 Lễ Bao Vượt Ải (Mở ra nhận được các trang bị quý giá...)

Vật phẩm thưởng
Phi tốc hoàn lễ bao
Đại lực hoàn lễ bao
Tử,Lam,Lục  Thủy Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ
Đồ Phổ Kim Ô
Đồ Phổ Bạch Hổ
Bảo Rương Kim Ô
Bảo Rương Bạch Hổ
Kim Ô Lệnh
Bạch Hổ Lệnh
Phi Phong, Trang Sức
Hoàng Kim Ấn
Tiền Đồng (Khóa)
Hành Hiệp Lệnh
Điểm Kinh Nghiệm
...................

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.